Cenník služieb 2020

Odporúčaná denná tarifa za prácu horského sprievodcu v teréne s prihliadnutím na náročnosť a dĺžku vysokohorskej túry, bola pre rok 2020 schválená VZ SAHS, uvádzame ju v nasledujúcej tabuľke. 
 

Cenník za výkon horskej sprievodcovskej činnosti pre rok 20201 – 2 osoby 3 – 6 osôb
Poldenná túra do 4 hodín 80,00 € / skupina120,00 € / skupina
Celodenná túra do 10 hodín 160,00 € / skupina180,00 € / skupina
Viacdenná túra* 160,00 € / skupina180,00 € / skupina

Možnosti uskutočnenia vysokohorskej túry s medzinárodným horským sprievodcom:

Ľahké túry, výstupy a kurzy: letná a zimná turistika, trekking, snežnice, ski touring, kurzy.

Náročné túry a výstupy: hrebeňové túry, rokliny a tiesňavy, trasy s technickými zariadeniami (reťaze, kramle, istiace laná, …), via ferraty, zimné túry vo vysokohorskom teréne.

* Paušálna suma za 1 deň práce horského sprievodcu. Objednávateľ zabezpečí ubytovanie v jednolôžkovej izbe, polpenziu a dopravu pre horského sprievodcu.

Všetky ceny sú uvádzané len za sprievodcovské služby bez poplatkov za vstupy do objektov, na lanovky, bez poistenia klientov a dopravy.

V prípade hromadných viacčlenných zájazdov nás kontaktujte ohľadne cenovej kalkulácie.

Zdroj: http://www.mountainleader.sk/aktuality