Pre firmy

Lektorská a prednášková činnosť

Motivačné stretnutia a inšpiratívne prednášky nie sú iba o výstupoch na najvyššie vrcholy sveta, ale i o hľadaní ciest od snov k úspešnému dosiahnutiu tých najodvážnejších cieľov.

Teambuilding

Čas teoretických seminárov v uzatvorených priestoroch o vzťahoch medzi psychikou jedinca a dynamikou a o možnostiach ich ovplyvňovania je za nami. Pošlite radšej svojich zamestnancov na pár dní do prírody. V príjemnom prostredí budú riešiť úlohy, ktorých cieľom je preveriť tím, cvičiť komunikáciu, odkryť interné vzťahové problémy a  učiť sa ich riešiť. Podstatou takýchto tréningových programov je vytváranie modelových situácii, kde účastníci v časovom strese riešia navonok nebezpečné situácie, pričom využívajú schopnosti nadobudnuté krátkym tréningom a svoju tvorivosť, ktorá je pri prekonávaní jednotlivých prekážok veľmi dôležitá. Dôraz sa pri týchto programoch kladie na neformálnosť, odreagovanie sa od každodenného stresu a zábavu spojenú s odhalením nedostatkov, ich analýzou, nájdením možných východísk a ich implementáciou do pracovného života.

Teamspirit – firemné hry

Outdoorové programy zamerané na rozvoj a posilnenie tímového ducha a lojality, ktorý vo väčšej či menšej miere existuje medzi členmi každého tímu. Tieto programy môžu byť krátkodobé (niekoľkohodinové), organizované počas  rôznych firemných  stretnutí, seminárov  a školení, alebo dlhodobé (jeden i viacdňové). Pobyt v atraktívnom prírodnom prostredí a vyvážená kombinácia duševného zaťaženia a fyzických aktivít počas týchto programov prispieva k získavaniu cenných skúseností a množstva nezabudnuteľných zážitkov. Veľká otvorenosť, ústretovosť a schopnosť spolupracovať sa po absolvovaní týchto programov stáva samozrejmosťou aj v bežnom pracovnom prostredí.

Incentívne cesty

Na mieru šité programy organizované doma i v zahraničí s cieľom poďakovať sa, motivovať, budovať dobré vzťahy navonok i vo vnútri spoločnosti, ale aj prežiť nezabudnuteľné chvíle s priateľmi v atraktívnom prostredí. Vyskúšajte si, čo s vami, vašimi zamestnancami, kolegami či obchodnými partnermi dokáže urobiť slovenská príroda, závratné scenérie najvyšších hôr, alebo exotika najvzdialenejších miest sveta. Incentívne cestovanie je ukážkovým spojením príjemného s užitočným.